maatschappij

We leven op de aarde met bijna 8 miljard anderen. De meeste daarvan zullen we nooit ontmoeten. Toch leven we ons leven op veelal vergelijkbare manieren. Ook zijn onze levens meer en meer verbonden door toenemende mobiliteit zowel online als offline. Ontwikkelingen op één plek in de wereld zijn vaak ook merkbaar op een andere plek. Daarom verhouden we ons niet alleen tot onze directe omgeving maar ook tot iets groters, wat we ook wel de maatschappij noemen.